Novinky

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Publikováno 18.5.2018
evropská unieministerstvo průmyslu a obchodu
Název projektu:Softwarová podpora pro kalkulaci časové náročnosti konkrétní výrobní divize
Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011212
Trvání projektu:22. 8. 2017 – 18. 5. 2018
Název programu podpory:Inovační vouchery
Prioritní osa operačního programu:PO - 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Specifický cíl operačního programu:SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“
Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu

Obsahem projektu je vytvoření softwarové podpory pro kalkulaci časové náročnosti výrobních operací, která bude následně implementována do výrobního procesu. Zavedením výpočtového modelu do výrobního systému společnosti povede k zefektivnění výroby, ke zkvalitnění plánování výroby a k celkovému zvýšení produkce společnosti.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zajištění kvalitnějšího plánování zakázek od zákazníka, které bude vycházet z usnadnění práce při tvorbě norem. Dále bude zdokonalena rychlost a pružnost reakce na specifické požadavky zákazníka, což povede ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti společnosti.

Modernizace výroby

Publikováno 18.11.2013

V polovině letošního roku se naše společnost rozhodla modernizovat výrobní zařízení a zakoupila hydraulický ohraňovací lis CNC Durma AD-R40320.

  • Lisovací síla 320T
  • Max. délka ohýbaného dílu 4m
  • Možnost ohraňování plechu až do síly 20mm v různých délkách
  • Na požádání možnost ohranění i silnějšího materiálu
  • Profesionální pracovník
CNC DURMA AD-R40320
Typ Lisovací síla (t) Pracovní délka (mm) Průchod mezi bočnicemi (mm) Přibližovací rychlost (mm/sec) Ohýbací rychlost (mm/sec) Rychlost o ose X (mm/sec) Zdvih (mm) Vyložení v bočnicích (mm)
AD-R 40320 320 4050 3600 100 10 500 365 410